Tải sách Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 188

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002192 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng” giới thiệu một số quy định chung trong quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đưa ra Câu hỏi trắc nghiệm và tình huống vận dụng. Nội dung kiến thức được biên soạn theo trình tự đầu tư xây dựng, từ quy hoạch xây dựng, đất đai xây dựng; lập, thẩm định và quyết định đầu tư; thiết kế và đấu thầu xây dựng; cho đến các kiến thức về hợp đồng, quản lý chất lượng và chi phí. Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tình huống vận dụng được biên soạn để giúp bạn đọc đạt được hiệu quả cao hơn trong vận dụng các kiến thức trong quản lý dự án. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng, các cán bộ kinh tế – kỹ thuật làm việc trong ngành xây dựng, đặc biệt là các cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:

Chương 1: Một số quy định chung trong quản lý dự án đầu tư xây dựng:

– Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng.

– Trình tự đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Quy hoạch xây dựng.

– Quy định về đất đai cho dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư.

– Thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng.

– Đấu thầu trong xây dựng.

– Hợp đồng xây dựng.

– Quản lý chất lượng xây dựng công trình.

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương 2: Câu hỏi trắc nghiệm và tình huống vận dụng:

– Câu hỏi trắc nghiệm.

– Tình huống vận dụng.

– Đáp án câu hỏi trắc nghiệm và bài tập.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *