Tải sách Khảo sát và đánh giá nhà – công trình – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 363.

Tác giả: Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Xuân Chính, Trần Chủng, Trần Minh Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002090 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, trên cả nước có không ít nhà và công trình qua thời gian sử dụng, dưới tác động của nhiều yếu tố đã có những dấu hiệu suy giảm về độ bền vững cũng như xuất hiện những biến dạng vượt quá trị số giới hạn, ở trong tình trạng nguy hiểm và có trường hợp đã sụp đổ bất ngờ, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Chính vì vậy, việc khảo sát và đánh giá về chất lượng sử dụng và độ tin cậy của những công trình loại này nhằm đảo bảo sự an toàn cho công trình và người dân trong quá trình sử dụng là rất cần thiết và có tính thời sự. Cùng với công việc trên, công tác cải tạo và xây dựng mới nhiều nhà và công trình tại những khu vực có mật độ xây dựng cao của đô thị cũng gây ra không ít những tác động bất lợi như nứt, lún hay nghiêng của những công trình hiện hữu nên cũng đặt ra vấn đề cần khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của những nhà và công trình lân cận với mục đích xác định khả năng chống chịu của chúng dưới những biến đổi mới của tải trọng và môi trường xung quanh. Vì những lý do nêu trên, cuốn sách “Khảo sát và đánh giá nhà – công trình” được nhóm tác giả biên soạn nhằm chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hữu ích của tác giả đến với bạn đọc để góp phần bảo trì, sửa chữa cải tạo và phát triển đô thị của nước ta ngày càng bền vững.

Nội dung sách gồm 7 chương:

Chương 1: Chất lượng và tuổi thọ công trình xây dựng.

Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản khi tiến hành khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình.

Chương 3: Khảo sát, đánh giá và phân loại tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình xây dựng.

Chương 4: Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật công trình phụ trợ của nhà công nghiệp.

Chương 5: Khảo sát và đánh giá công trình đặc biệt và ảnh hưởng của phát triển đô thị đến nhà hiện hữu.

Chương 6: Khảo sát và đánh giá công trình văn hóa – lịch sử cổ bằng gạch, đá.

Chương 7: Tính toán kiểm tra cấu kiện kết cấu trong khảo sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình xây dựng.

Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *