Tải sách Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: TS. Vũ Văn Hiểu (Chủ biên), Hoàng Văn Huệ, Nguyễn Xuân Hinh…

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2010. Số trang: 112

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001742 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đến năm 2010, trên cả nước đã có 130 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động sản xuất. Nhìn chung, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN ở Việt nam còn chậm. Ngoài một số KCN đã xây dựng xong hoặc cơ bản đã xây dựng cơ sở hạ tầng như: KCN Nomura (Hải Phòng), KCN Đà Nẵng, KCN Linh Trung (TPHCM), KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội), KCN AMATA, Biên Hoà II (Đồng Nai) với đầy đủ các hạng mục kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống đường dây và trạm điện. Các KCN khác còn đang trong quá trình đền bù GPMB, chuẩn bị xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng.

Nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật KCN , trong đó có các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản…đã xây dựng nhiều KCN hiện đại, với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật.

Cuốn sách “Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp” được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu về điều tra khảo sát các KCN, có tham khảo các tiêu chuẩn về quản lý KCN và đô thị, cũng như các tài liệu chuyên ngành khác. Ngoài ra, còn tham khảo các thiết kế quy hoạch KCN đã được các cấp quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung sách gồm các chương sau:

Chương 1: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khu công nghiệp.

Chương 2: Quy hoạch giao thông khu công nghiệp.

Chương 3: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu công nghiệp.

Chương 4: Quy hoạch cây xanh và khu bảo vệ vệ sinh.

Chương 5: Cấp nước khu công nghiệp.

Chương 6: Cấp điện khu công nghiệp.

Chương 7: Thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp.

Chương 8: Thu gom và xử lý chất thải rắn khu công nghiệp.

Chương 9: Hướng dẫn quản lý thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuatạ khu công nghiệp.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *