Tải sách Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép theo TCXDVN 356 : 2005 – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2009. Số trang: 412

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001671-Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế” đã được Bộ Xây dựng ban hành năm 2005, thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574:1991. Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 và hướng dẫn này được Viện KHCN Xây dựng chuyển dịch từ tiêu chuẩn SNIP 2.03-84 và biên dịch từ các Sổ tay hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT của Liên bang Nga.

Hướng dẫn này cụ thể hoá các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và BTCT nhà, công trình dân dụng và công nghiệp làm từ bê tông nặng và bê tông nhẹ không ứng suất trước cốt thép nêu trong TCXDVN 356:2005. Trong hướng dẫn này bổ sung thêm các hình vẽ và các khuyến nghị.

Trong hướng dẫn này chỉ đưa ra các ví dụ tính toán các cấu kiện trong những trường hợp thường gặp trong thực tế.

Hướng dẫn này không đề cập nhiều tới tính toán và thiết kế các kết cấu không ứng suất trước ít gặp (ví dụ: tính toán các cấu kiện sử dụng các loại thép A-IV, A-V và A-VI có giới hạn chảy quy ước; tính toán các cấu kiện chịu mỏi…). Việc tính toán và thiết kế các kết cấu đó được giới thiệu trong các hướng dẫn riêng.

Hướng dẫn này không đề cập tới các đặc thù về thiết kế các kết cấu siêu tĩnh và bán lắp ghép, kết cấu sử dụng cốt cứng, cũng như kết cấu của 1 số công trình (như si lô, đường ống…). Hướng dẫn này cũng không đề cập tới các vấn đề liên quan tới việc xác định nội lực trong các kết cấu trên.

Khi thiết kế kết cấu bê tông và BTCT làm việc trong điều kiện đặc biệt (chịu tác động động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện độ ẩm cao…), phải tuân theo các yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó nêu trong các tiêu chuẩn tương ứng.

Cuốn sách này bao gồm những nội dung cơ bản của tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 kèm theo các ví dụ tính toán, minh hoạ để các kỹ sư tư vấn có thể hiểu và vận dụng chính xác các quy định của tieue chuẩn trong quá trình thiết kế kết cấu bê tông và BTCT.

 

 
 
 
Thư viện Bộ Xây dựng

 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *