Tải sách Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 116

Tác giả: Vũ Thu Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002176 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trong quá trình thiết kế công trình kiến trúc nói chung và công trình thể thao nói riêng, những người làm tư vấn thiết kế luôn phải tuân theo các tài liệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn và có chỉ dẫn trong quá trình thiết kế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình thiết kế tác giả đã biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thiết kế công trình thì thao”. Nội dung cuốn sách đưa ra những trích dẫn cụ thể về lựa chọn khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng; các yêu cầu, tiêu chuẩn diện tích, kích thước, hệ thống kĩ thuật – vệ sinh, phòng cháy chữa cháy trong các loại hình công trình thể thao cụ thể. Cuốn sách có thể là cuốn cẩm nang tổng hợp và viện dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn, dữ liệu về công trình thể thao, giúp các nhà quản lý, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng làm căn cứ trong việc đánh giá và thiết kế các công trình thể thao. Ngoài ra đối với bạn đọc, cuốn sách là một nguồn dữ liệu hữu ích, tiện dụng để tham khảo trong quá trình tìm hiểu thiết kế thuộc thể loại công trình thể thao.

Nội dung sách gồm hai chương:

Chương 1: Quy định chung.

1.1: Phạm vi ứng dụng.

1.2: Tài liệu trích dẫn.

Chương 2: Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao.

2.1: Phân cấp công trình thể thao.

2.2: Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng công trình.

2.3: Sân thể thao.

2.4: Nhà thể thao.

2.5: Bể bơi.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *