Tải sách Hệ thống ống nhựa – Ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước. Phần 2: Ống – Word, PDF – Tải miễn phí

Số tiêu chuẩn: TCVN 7305-2 : 2008 (ISO 4427-2 : 2007) (Xuất bản lần 1)

Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 24. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1834. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008 hoàn toàn tương đương ISO 4427-2:2007

Tiêu chuẩn này quy định cho ống được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước dùng cho các mục đích chung.

Tiêu chuẩn này quy định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

Cùng với các phần khác của bộ TCVN 7305 (ISO 4427), tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho ống và phụ tùng PE, các mối nối của chúng và các mối nối cơ học với các loại vật liệu khác, để sử dụng trong các điều kiện sau:

– Áp suất làm việc tối đa (MOP) lên đến và bằng 2,5 Mpa1.

– Nhiệt độ làm việc ở 200C là nhiệt độ chuẩn.

Có ba loại ống được quy định:
 
– Ống PE (đường kính ngoài dn), gồm cả các sọc nhận dạng.
 
– Ống PE có các lớp làm bằng phương pháp đùn đồng thời ở trên 1 hoặc cả 2 mặt trong và ngoài ống (đường kính ngoài tổng cộng dn) như quy định ở phụ lục A, khi tất cả các lớp có cùng tỷ lệ MRS.
 
– Ống PE (đường kính ngoài dn) có thêm 1 lớp liền kề bằng nhựa nhiệt dẻo, có thể tách bóc ở bề mặt ngoài của ống (ống có lớp phủ).
 
 
Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *