Tải sách Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 140

Tác giả: Ngô Việt Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002268 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển” tổng hợp một số kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến độ bền của vật liệu bê tông cốt thép, đặc biệt là các kết cấu bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển. Nội dung chính được giới thiệu gồm: Phân tích các yếu tố tự nhiên có thể tác động đến vật liệu bê tông xi măng và cốt thép (trong môi trường tự nhiên và môi trường ven biển); Quá trình thay đổi của bê tông và cốt thép khi chịu các tác động này; Giới thiệu một số mô hình phổ biến đang được sử dụng để tính toán độ bền của kết cấu thông qua tốc độ xâm nhập của các yếu tố vào trong lớp bê tông và tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông; Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến các quá trình này, từ đó tiếp cận bài toán tính độ tin cậy của kết cấu, tuổi thọ công trình, là cơ sở để đưa ra các giải pháp tăng tuổi thọ công trình.

Sách gồm 5 chương:

Chương 1: Hỗn hợp bê tông xi măng và khả năng bị ăn mòn của các thành phần trong hỗn hợp.

Chương 2: Cấu trúc vi mô và tính chất của vữa xi măng.

Chương 3: Cốt thép và khả năng bị ăn mòn của cốt thép trong bê tông khi làm việc ở môi trường ven biển.

Chương 4: Mô hình hóa quá trình tác động của các yếu tố tự nhiên đến kết cấu bê tông cốt thép.

Chương 5: Tính toán độ tin cậy của kết cấu bê tông cốt thép và các giải pháp tăng tuổi thọ công trình.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *