Tải sách Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 800.

Tác giả: Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002121 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng” được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến…).Định mức dự toán bao gồm: Mức hao phí vật liệu, Mức hao phí lao động, Mức hao phí máy thi công. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó. Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất bao gồm 12 chương (đã sửa đổi và bổ sung):

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

Chương II: Công tác đào, đắp đất. đá, cát.

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi.

Chương IV: Công tác làm đường.

Chương V: Công tác xây gạch đá.

Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ.

Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ.

Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép.

Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác.

Chương XI: Các công tác khác.

Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô.

Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *