Tải sách Định giá xây dựng công trình giao thông – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: TS. Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên), KS. Phan Thị Hiền, KS. Nguyễn Thị Hậu

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2009. Số trang: 240

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001682-Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Định giá xây dựng công trình giao thông” được biên soạn hướng tới nghiệp vụ định giá trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, dựa trên văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/4/2008 của Bộ Xây dựng.
 
Nội dung cuốn sách gồm có 9 chuyên đề như sau:
 
– Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
 
– Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng.
 
– Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, xác định chỉ số giá, đánh giá hiệu quả và phân tích rủi ro dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
– Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng.
 
– Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí.
 
– Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình.
 
– Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
 
– Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 
– Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
 
Ở mỗi chuyên đề đều có các ví dụ minh hoạ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Sách có thể sử dụng như giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật, cũng như các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
 
 
Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *