Tải sách Định giá sản phẩm xây dựng – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả: Phạm Thị Trang

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2016.Số trang: 116

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002068 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Ở nước ta, vai trò quản lý giá xây dựng của Nhà nước còn tương đối lớn, vì phần lớn các công trình xây dựng hiện nay được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Do vậy, Nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá cả xây dựng nhằm hạn chế thiệt hại chung cho đất nước. Để góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, đồng thời đảm bảo tính đúng, tính đủ trong việc xác định chính xác giá xây dựng công trình qua các giai đoạn của một quá trình đầu tư xây dựng bất kỳ,tác giả đã biên soạn cuốn sách “Định giá sản phẩm xây dựng”. Cuốn sách được viết dựa trên cơ sở nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước và một số tài liệu tham khảo có liên quan nhằm giúp cho bạn đọc xác định giá của một sản phẩm xây dựng thông qua việc xác định: Tổng mức đầu tư, Dự toán xây dựng, Dự toán gói thầu xây dựng, Dự toán chi phí xây dựng và Giá dự thầu xây dựng…

Nội dung sách gồm 5 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về giá của sản phẩm xây dựng.

Chương 2: Phương pháp xác định đơn giá xây dựng.

Chương 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí xây dựng.

Chương 4: Phương pháp xác định giá gói thầu xây dựng, giá dự thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng.

Chương 5: Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *