Tải sách Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm. Tập 1 – 2 – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 348 và 372.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001954 / VT.001955 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Việc tính toán và thiết kế chống giữ công trình ngầm là điều cần thiết đối với các kỹ sư xây dựng công trình ngầm và những người làm việc trong những lĩnh vực liên quan đến công trình ngầm. Công trình ngầm nằm trong đất đá chịu sự tác động trực tiếp của môi trường đất đá xung quanh, điều kiện vi khí hậu và các yếu tố trong lòng đất, thậm chí cả các công trình xây dựng hoặc các tổ hợp tải trọng trên bề mặt đất.

Cuốn sách “Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm” gồm 2 tập, giới thiệu các phương pháp tính toán và thiết kế kết cấu chống giữ công trình ngầm.

*. Nội dung tập 1 gồm 4 chương:

– Chương 1: Tính toán dự báo áp lực đất đá tác dụng lên kết cấu chống giữ công trình ngầm.

– Chương 2: Các phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm.

– Chương 3: Tính toán kết cấu chống gỗ trong xây dựng công trình ngầm và mỏ.

– Chương 4: Tính toán khung chống kim loại.

*. Nội dung tập 2 gồm 6 chương:

– Chương 1: Tính toán kết cấu chống giữ bằng neo.

– Chương 2: Kết cấu chống giữ công trình ngầm bằng bê tông phun.

– Chương 3: Tính toán kết cấu bê tông liền khối, gạch đá.

– Chương 4: Phương pháp hàm biến phức trong tính toán công trình ngầm.

– Chương 5: Tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm bằng công cụ phần mềm và máy tính.

– Chương 6: Phân tích lựa chọn kết cấu chống dựa vào đường đặc tính của khối đá, phương pháp độ hội tụ giới hạn.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *