Tải sách Chọn lũ thiết kế – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả: Phạm Thái Vinh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2007. Số trang: 170.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001545 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Lũ thiết kế là trận lũ để xác định công suất của công trình tháo lũ trong một đầu mối đập ngăn sông với yêu cầu bảo đảm tháo được trận lũ lớn nhất một cách an toàn, không gây hư hại đáng kể cho đập và bản thân công trình tháo lũ.

Trong quá khứ và hiện tại, trong phạm vi toàn cầu lũ thiết kế vẫn thường được ấn định nhỏ hơn lũ thiên nhiên, thậm chí nhỏ hơn rất nhiều. Hậu quả là lũ tràn qua đỉnh đập, làm vỡ đập chính, thậm chí làm vỡ cả các đập ở hạ lưu, dẫn đến những thiệt hại nặng nề về người và của.

Cuốn sách “Chọn lũ thiết kế” đề cập đến những nhận thức hiện nay của những người xây dựng đập trên toàn cầu trong lĩnh vực chọn lũ thiết kế, nhằm mục tiêu “Bảo đảm an toàn tuyệt đối” cho người và của. Nội dung sách sẽ đi sâu vào các chuẩn số có khả năng hướng dẫn việc chọn mô hình, vào các sai số lấy mẫu và vào giới hạn áp dụng các định luật thống kê. Giới thiệu các quan niệm, nghiên cứu và tính toán của một số quốc gia.

Sách được biên soạn nhằm phục vụ các cấp lãnh đạo chính quyền, các kỹ sư trong việc xét duyệt và thiết kế các dự án công trình có liên quan đến lũ, trong đó có đập ngăn sông, hồ chứa lũ, công trình tháo lũ, công trình phân lũ, nhà máy thuỷ điện sau đập, đê ngăn lũ, thành phố trên sông…

Sách gồm có 7 chương như sau:

Chương 1: Mở đầu.

Chương 2: Khái niệm và định nghĩa.

Chương 3: Sự cố và tai nạn của một số đập lớn trên thế giới.

Chương 4: Nghiên cứu và kiểm soát lũ.

Chương 5: Phương pháp tính toán lũ.

Chương 6: Chọn lũ thiết kế.

Chương 7: Kết luận và kiến nghị.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *