Tải sách Châu Âu – Quy định và tiêu chuẩn trong xây dựng và phòng cháy, chữa cháy – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả: Lê Vi và Nguyên Ngọc (Biên soạn và phỏng dịch).

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 671.

Địa chỉ tài liệu: TCDM.1868. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

Nội dung tài liệu:

Giới thiệu một số quy định và tiêu chuẩn của châu Âu về Lao động, Xây dựng và Phòng cháy, chữa cháy, gồm các phần sau:

– Phần I: Quy định của Tổ chức Lao động Thế giới về việc bảo vệ sức khoẻ người lao động trong thương mại và văn phòng.

– Phần II: Khuyến cáo số 120 về bảo vệ sức khoẻ người lao động trong thương mại và văn phòng – Tổ chức Lao động Thế giới.

– Phần III: Quy định về bảo vệ an toàn và sức khoẻ người lao động – Tổ chức Lao động Thị trường chung châu Âu.

– Phần IV: Quy định về nơi làm việc với màn hình máy vi tính – Tổ chức Lao động Thị trường chung châu Âu.

– Phần V: Quy định về những bảng cảnh báo số 92/58/EEC – Tổ chức Lao động Thị trường chung châu Âu.

– Phần VI: Luật Xây dựng – Tiểu bang Baden Wuertenberg – CHLB Đức.

– Phần VII: Quy định, Tiêu chuẩn Lao động – CHLB Đức.

– Phần VIII: Tóm lược một số quy định và tiêu chuẩn trong xây dựng, lắp ráp những cơ sở sản xuất hoặc nhà máy.

– Phần IX: Phòng chống cháy nổ.

– Phần X: Đề phòng hoả hoạn trong việc hàn và cắt kim loại. Liên ngành doanh nghiệp lẻ – CHLB Đức.

– Phần XI: Thận trọng khi làm việc với chất khí hoá lỏng tại những cơ sở thuộc ngành cơ khí. Liên ngành cơ khí – CHLB Đức.

– Phần XII: Nguyên tắc hạn chế nguy hiểm của vùng khí quyển có khả năng gây nổ. Văn bản BGR104 – Tổng liên đoàn lao động – CHLB Đức. Nhóm chuyên ngành “Hoá học”.

 

Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *