Tải sách Chân dung một Hà Nội quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị Hà Nội – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 216.

Tác giả: Trần Minh Tùng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002091 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Quyển sách “Chân dung một Hà Nội quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị Hà Nội” gồm 6 phần, được xem như những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các hoạt động kiến tạo và quy hoạch đô thị Hà Nội,được thể hiện theo một diễn tiến thời gian, chủ yếu kể từ năm 1954 – thời điểm quan trọng đánh dấu sự độc lập và tự chủ của thành phố này – cho đến hiện tại:

Phần 1: Vận động đô thị Hà Nội và những thăng trầm lịch sử… từ kinh đô Thăng Long đến thủ đô Hà Nội.

Phần 2: Tiếp cận đô thị Hà Nội và những ảnh hưởng tư tưởng hệ… từ một thành phố XHCN đến một thành phố kinh tế thị trường.

Phần 3: Quy hoạch đô thị Hà Nội và những thay đổi địa giới hành chính… từ quản lý “tiểu” đô thị 152 km2 đến kiểm soát “đại” đô thị 3.345 km2.

Phần 4: Không gian đô thị Hà Nội và những dự án xây dựng… từ tập trung quyền hạn trong khu vực quốc doanh đến chia sẻ đối tác cho khu vực tư nhân.

Phần 5: Dân cư đô thị Hà Nội và những mô hình cư trú… từ các cộng đồng làng xã đến những khu đô thị mới.

Phần 6: Tương lai đô thị Hà Nội và những xu hướng phát triển… từ một thủ đô quốc gia đến một mẫu đô đế quốc.

Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *