Tải sách Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Việt Anh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2009. Số trang: 156

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001675-Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Bể tự hoại xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1860. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã được phổ cập trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, bể tự hoại cũng trở nên ngày càng phổ biến, nhằm xử lý nước thải sinh hoạt hay một số loại nước thải khác từ các hộ gia đình, nhà chung cư, các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện…

Cần thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt và quản lý vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại đúng yêu cầu kỹ thuật để phát huy vai trò của công trình xử lý nước thải tại chỗ, nhất là với điều kiện ở nước ta hiện nay, khi phần lớn nước thải, sau khi xử lý sơ bộ ở bể tự hoại, được xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà không qua bất kỳ một khẩu xử lý nào tiếp theo. Việc hiểu rõ và làm tốt công tác thiết kế, thi công lắp đặt và quản lý vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại còn góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường.

Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở đúc rút những thông tin và kinh nghiệm thu được từ thực tế, các đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai. Nó có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường đô thị và khu công nghiệp, công nghệ môi trường…, cũng như các hộ gia đình có thể dùng tài liệu này như cuốn cẩm nang hướng dẫn lựa chọn và sử dụng công trình xử lý nước thải tại chỗ của mình cho thích hợp và hiệu quả.

Sách gồm 7 chương:

Chương 1: Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình.

Chương 2: Bể tự hoại – cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế.

Chương 3: Các loại bể tự hoại có ngăn lọc.

Chương 4: Bể tự hoại với các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí.

Chương 5: Biện pháp thi công xây dựng, lắp đặt bể tự hoại.

Chương 6: Quản lý vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại.

Chương 7: Bể tự hoại và hệ thống thoát nước.

Phụ lục. Một số bản vẽ thiết kế bể tự hoại điển hình.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *