Tải sách Bảo trì công trình xây dựng – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 176

Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Thắng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002276 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Chúng ta luôn mong muốn tạo ra và duy trì các công trình xây dựng một cách an toàn, chắc chắn và thân thiện với môi trường. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, các chủ công trình xây dựng được khuyên rằng phải thực hiện công việc bảo trì cho các công trình của họ và đây là trách nhiệm họ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Bảo trì nhằm mục đích duy trì sự làm việc bình thường theo đúng thiết kế và kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời góp phần giảm chi phí thay thế, sửa chữa công trình. Bảo trì còn để hạn chế sự suy giảm tài sản vật chất theo yêu cầu của bên cho vay tài chính đầu tư ban đầu hoặc các đơn vị bảo hiểm công trình. Mặc dù hiện nay quy mô các công trình ngày càng lớn và việc bảo trì ngày càng cấp thiết, nhưng việc nghiên cứu chưa được quan tâm đúng mức. Cuốn sách “Bảo trì công trình” sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho khối ngành công trình nói riêng và bạn đọc quan tâm đến ngành xây dựng nói chung.

Nội dung sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về công tác bảo trì công trình xây dựng.

Chương 2: Cơ sở pháp lý và khoa học của công tác bảo trì công trình xây dựng ở Việt Nam.

Chương 3: Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.

Chương 4: Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình xây dựng.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *