Tải sách Áp dụng kết cấu công trình và công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững các tuyến đường bộ vùng núi – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 152

Tác giả: Đặng Gia Nải, Đào Văn Đông, Đặng Việt Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002272 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh của mưa bão, lượng mưa trung bình hàng năm cao, địa hình chủ yếu là miền núi. Dưới góc độ ảnh hưởng của hoạt động địa chất phần lớn các tuyến đường bộ đi qua các khu vực đồi núi đều bị phân cách. Ngoài ra do đặc điểm khí tượng, thủy văn biến đổi đột ngột theo mùa và thảm thực vật bị tàn phá ngày càng nghiêm trọng đã làm cho đất đá bị phong hóa mạnh hơn nên dễ xảy ra sụt trượt. Đây là nguyên nhân gây nên thảm họa tàn phá làng mạc, nhà cửa do lũ lụt xuất hiện trong mùa mưa bão.

Để góp một phần trong tiến trình hướng tới mục tiêu bền vững hóa hạ tầng giao thông, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu những đặc điểm kỹ thuật của các giải pháp phòng chống sụt trượt truyền thống, các nguyên nhân dẫn đến sụt trượt thường xuyên và cập nhật các tiến bộ kỹ thuật của các nước trên thế giới trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ vùng núi bằng các giải pháp phòng chống sụt trượt gián tiếp áp dụng cho những đoạn tuyến dễ xảy ra sụt trượt.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Tình hình xây dựng công trình phòng chống sụt trượt trên các tuyến đường bộ vùng núi ở các nước trên thế giới và trong nước.

Chương 2: Các giải pháp kết cấu công trình phòng chống sụt trượt trực tiếp trên các tuyến đường bộ vùng núi.

Chương 3: Xây dựng bền vững các tuyến đường bộ vùng núi bằng các giải pháp phòng chống sụt trượt gián tiếp.

Chương 4: Kết cấu móng, trụ cầu cạn và công nghệ thi công.

Chương 5: Cơ sở lý thuyết tính toán cầu dạng cong bằng.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *