Tải sách 50 mẫu nhà ở xã hội – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: TS. Phạm Đình Tuyển, ThS. Lê Thu Trang. ThS. Tạ Anh Dũng…(Biên soạn)

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2014.Số trang: 211 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001947 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Theo Chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tại Việt Nam hình thành hai loại nhà ở: nhà ở thương mại thỏa mãn nhu cầu theo cơ chế thị trường và nhà ở xã hội.cho 8 nhóm đối tượng gặp khó khăn về nhà ở (công nhân, sinh viên, người thu nhập thấp, cán bộ, viên chức…). Phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng hiện đã trở thành nhu cầu cấp bách của xã hội, đặc biệt tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế…

Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng và các địa phương thực hiện Chương trình nhà ở xã hội chủ yếu thông qua các doanh nghiệp. Mô hình phát triển nhà ở xã hội của các doanh nghiệp hiện nay được xây dựng trên nguyên tắc được Nhà nước hỗ trợ (đất, thuế..) để giảm giá thành xây dựng.

Tuy nhiên, việc hạ giá thành xây dựng nhà ở mà vẫn đảm bảo chất lượng xây dựng còn thực hiện được qua việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp theo nguyên tắc công nghiệp hóa xây dựng. Đây là các công nghệ có tính liên ngành, liên quan từ các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, tính toán kết cấu, thi công xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng và trang thiết bị ngôi nhà, đến các lĩnh vực môi trường, tiết kiệm năng lượng, quản lý vận hành…Đây cũng chính là cơ sở cho doanh nghiệp tạo lập được các mô hình nhà ở xã hội có thể sinh lợi nhuận và chủ động trong việc khai thác cơ chế hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình nhà ở xã hội.

Cuốn tuyển tập “50 mẫu nhà ở xã hội” nằm trong nội dung thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Trường Đại học Xây dựng: “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập Mô hình phát triển nhà ở xã hội”, mã số: RD 99-03. Ngoài 5 mẫu thiết kế điển hình của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội, cuốn tuyển tập này còn cung cấp 14 mẫu nhà ở xã hội trong nước và 36 mẫu nhà ở xã hội của thế giới, là tài liệu tham khảo để nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ cho việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội tại Việt Nam và 50 mẫu nhà ở xã hội trong tuyển tập này là những mẫu đã được công bố hoặc xây dựng trên thực tế.


Thư viện Bộ Xây dựng

 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *