Tải Quyết định 38/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 385 : 2006 “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng ” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 38/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 385 : 2006 “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng ” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 38/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 27/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2007   Số công báo: Từ số 33 đến số 34
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/12/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 38/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 385 : 2006 “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng “.

Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam :

TCXDVN 385 : 2006  “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng “

Từ khóa:
Quyết định 38/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 38/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 385 : 2006 “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng ” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *