Tải Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 “cát nghiền cho bê tông và vữa” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 “cát nghiền cho bê tông và vữa” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 30/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 25/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/09/2005   Số công báo: Số 8
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/08/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 “cát nghiền cho bê tông và vữa”.

Tài liệu viện dẫn

TCVN 1772-1: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phần 1: Phương pháp lấy mẫu.

TCVN 1772-2: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phần 2: Phương pháp xác định thành phần hạt.

TCVN 344: 1986, Cát xây dựng – Phương pháp xác định hàm lượng sét.

TCXD 238: 1999, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm – silic.

TCXD 246 : 2000, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm – silic.

TCXD 262 : 2001, Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và trong bê tông.

Từ khóa:
Quyết định 30/2005/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 “cát nghiền cho bê tông và vữa” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *