Tải Quyết định 29/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 354:2005 “bê tông nặng – phương pháp xác định hàm lượng Sunfat trong bê tông” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 29/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 354:2005 “bê tông nặng – phương pháp xác định hàm lượng Sunfat trong bê tông” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 29/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 25/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/09/2005   Số công báo: Số 8
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/08/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 29/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 354:2005 “bê tông nặng – phương pháp xác định hàm lượng Sunfat trong bê tông”.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng sunfat hòa tan trong bê tông, bằng phương pháp khối lượng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bê tông dùng xi măng chứa bari.

Từ khóa:
Quyết định 29/2005/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 29/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 354:2005 “bê tông nặng – phương pháp xác định hàm lượng Sunfat trong bê tông” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *