Tải Quyết định 28/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 375 : 2006 ” Thiết kế công trình chịu động đất” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 28/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 375 : 2006 ” Thiết kế công trình chịu động đất” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 28/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 11/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/10/2006   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/09/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 28/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 375 : 2006 ” Thiết kế công trình chịu động đất”.

Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dưnmgj Việt nam :

TCXDVN 375 : 2006 ” Thiết kế công trình chịu động đất

Phần1 : Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

Phần 2 : Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật”

Từ khóa:
Quyết định 28/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 28/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 375 : 2006 ” Thiết kế công trình chịu động đất” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *