Tải Quyết định 27/2005/QĐ-BXD về 9 TCXDVN chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO:TCXDVN 339,340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 và 348:2005 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 27/2005/QĐ-BXD về 9 TCXDVN chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO:TCXDVN 339,340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 và 348:2005 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 27/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 08/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/08/2005   Số công báo: Từ số 36 đến số 37
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/08/2005, BXD đã ban hành Quyết định 27/2005/QĐ-BXD về 9 TCXDVN chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO:TCXDVN 339,340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 và 348:2005.

Ban hành kèm theo quyết định này 9 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn quốc tế ISO:

+ TCXDVN 339:2005 “Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian”.

+ TCXDVN 340:2005 “Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng – Phần 1. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật – Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ”.

+ TCXDVN 342:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 1 – Yêu cầu chung”.

+ TCXDVN 343:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 3 – Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm”.

+ TCXDVN 344:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 4 – Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải”.

+ TCXDVN 345:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 5 – Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải”.

+ TCXDVN 346:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 6 – Các yêu cầu riêng đối với dầm”.

+ TCXDVN 347:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 7 – Các yêu cầu riêng đối với cột”.

+ TCXDVN 348:2005 “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà – Phần 8 – Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải”.

Quyết định 27/2005/QĐ-BXD này có hiệu lực kể từ ngày 08/09/2005.

Từ khóa:
Quyết định 27/2005/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 27/2005/QĐ-BXD về 9 TCXDVN chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO:TCXDVN 339,340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 và 348:2005 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *