Tải Quyết định 26/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 374 : 2006 “Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 26/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 374 : 2006 “Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 26/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 05/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2006   Số công báo: Từ số 41 đến số 42
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/09/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 26/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 374 : 2006 “Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu”.

Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam :

TCXDVN 374 : 2006 ” Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu “

 

Từ khóa:
Quyết định 26/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 26/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 374 : 2006 “Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *