Tải Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 “hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa ” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 “hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa ” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 23/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/08/2005   Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP, ngày 28/07/2005, BXD đã ban hành Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 “hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa “.

Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 314: 2005 “Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa”.

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính áp dụng trong lĩnh vực hàn kim loại.

Quyết định 23/2005/QD-BXD này có hiệu lực có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/08/2005.

Từ khóa:
Quyết định 23/2005/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 “hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa ” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *