Tải Quyết định 19/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 372 : 2006 “ ống bê tông cốt thép thoát nước” do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 19/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 372 : 2006 “ ống bê tông cốt thép thoát nước” do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 19/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 05/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/2006   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP, ngày 05/07/2006, BXD đã ban hành Quyết định 19/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 372 : 2006 “ ống bê tông cốt thép thoát nước”.

Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 372 : 2006 “ ống bê tông cốt thép thoát nước”.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước.

Quyết định 19/2006/QĐ-BXD đã có hiệu lực thi hành kể tư ngày 30/07/2006.

Từ khóa:
Quyết định 19/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 19/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 372 : 2006 “ ống bê tông cốt thép thoát nước” do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *