Tải Quyết định 14/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 336: 2005 “Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 14/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 336: 2005 “Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 14/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 22/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2005   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 14/2005/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 14/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 336: 2005 “Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *