Tải Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 13/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 22/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2005   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/4/2005, căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP Bộ xây dựng ban hành Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về ban hành TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít”.

Ban hành kèm quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bê tông chịu axit”.

Tiêu chuẩn gồm 6 mục, áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên cơ sở thuỷ tinh lỏng, phụ gia đóng rắn và cốt liệu trơ.

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2005.

Từ khóa:
Quyết định 13/2005/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *