Tải Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1095/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thanh Minh
Ngày ban hành: 04/09/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2008   Số công báo: Từ số 527 đến số 528
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04 tháng 9 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Đính chính nội dung phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD như sau: đã ghi “”Lo”, “Eo”, “Mo”,…: là các chỉ số giá cơ bản hoặc những giá điều chỉnh, được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày khởi công.”, sửa lại là “”Lo”, “Eo”, “Mo”,…: là các chỉ số giá cơ bản hoặc những giá điều chỉnh, được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Từ khóa:
Quyết định 1095/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *