Tải Quyết định 08/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 368 : 2006 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum polyme do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 08/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 368 : 2006 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum polyme do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 08/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 29/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/04/2006   Số công báo: Từ số 13 đến số 14
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/03/2006, Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Quyết định 08/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 368 : 2006 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum polyme.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn nhũ tương gốc bitum được biến tính bằng polyme, dùng chống thấm trong xây dựng.

Từ khóa:
Quyết định 08/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 08/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 368 : 2006 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum polyme do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *