Tải Quyết định 04/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 364 : 2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 04/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 364 : 2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 04/2006/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/02/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2006   Số công báo: Từ số 14 đến số 15
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/02/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 04/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 364 : 2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình”.

Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam:

TCXDVN 364 : 2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình”.

Từ khóa:
Quyết định 04/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 04/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 364 : 2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *