Tải Quyết định 01/2007/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 380 : 2007 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 01/2007/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 380 : 2007 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 01/2007/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 18/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2007   Số công báo: Từ số 65 đến số 66
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 01/2007/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 01/2007/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 380 : 2007 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *