Tải Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT-HND-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai do Hội Nông Dân Việt Nam – Bộ Tài Nguyên và môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT-HND-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai do Hội Nông Dân Việt Nam – Bộ Tài Nguyên và môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 02/2005/NQLT-HND-BTNMT   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam   Người ký: Mai Ái Trực, Vũ Ngọc Kỳ
Ngày ban hành: 13/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2005   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Đất đai, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT-HND-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai do Hội Nông Dân Việt Nam – Bộ Tài Nguyên và môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *