Tải Nghị định 569-NĐ-TLKT năm 1956 về đặt một khoản phụ cấp “Bồi dưỡng sức khỏe” cho những công nhân làm việc gần các hơi độc và chất độc có hại đến sức khỏe do Bộ trưởng Bộ thủy lợi và kiến trúc ban hành – Word, PDF [Download]

Nghị định 569-NĐ-TLKT năm 1956 về đặt một khoản phụ cấp “Bồi dưỡng sức khỏe” cho những công nhân làm việc gần các hơi độc và chất độc có hại đến sức khỏe do Bộ trưởng Bộ thủy lợi và kiến trúc ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 569-NĐ-TLKT   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc   Người ký: Bùi Quang Tạo
Ngày ban hành: 01/11/1956   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/11/1956   Số công báo: Số 37
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Nghị định 569-NĐ-TLKT

[download]

Nội dung văn bản Nghị định 569-NĐ-TLKT năm 1956 về đặt một khoản phụ cấp “Bồi dưỡng sức khỏe” cho những công nhân làm việc gần các hơi độc và chất độc có hại đến sức khỏe do Bộ trưởng Bộ thủy lợi và kiến trúc ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *