Tải Nghị định 13-NĐ-LB năm 1957 về việc giao cho Tổng cục đường sắt và Nha Giao thông việc sửa chữa và quản lý cầu Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi và Kiến Trúc ban hành. – Word, PDF [Download]

Nghị định 13-NĐ-LB năm 1957 về việc giao cho Tổng cục đường sắt và Nha Giao thông việc sửa chữa và quản lý cầu Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi và Kiến Trúc ban hành.

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 13-NĐ-LB   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc   Người ký: Lê Dung
Ngày ban hành: 22/01/1957   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/02/1957   Số công báo: Số 5
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Nghị định 13-NĐ-LB

[download]

Nội dung văn bản Nghị định 13-NĐ-LB năm 1957 về việc giao cho Tổng cục đường sắt và Nha Giao thông việc sửa chữa và quản lý cầu Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi và Kiến Trúc ban hành.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *