Tải Joint circular No. 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT of December 30, 2011, providing the management of the import, export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances according to the montreal protocol on substances that deplete the ozone layer – Word, PDF [Download]

Joint circular No. 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT of December 30, 2011, providing the management of the import, export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances according to the montreal protocol on substances that deplete the ozone layer

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Thành Biên, Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 30/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Joint circular No. 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT of December 30, 2011, providing the management of the import, export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances according to the montreal protocol on substances that deplete the ozone layer

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *