Tải Decision No 41/2006/QD-BXD of December 29, 2006, promulgating Vietnam’s construction standard TCXDVN 371 : 2006 “acceptance inspection of constructional quality of building works” – Word, PDF [Download]

Decision No 41/2006/QD-BXD of December 29, 2006, promulgating Vietnam’s construction standard TCXDVN 371 : 2006 “acceptance inspection of constructional quality of building works”

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 41/2006/QD-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 29/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 41/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Decision No 41/2006/QD-BXD of December 29, 2006, promulgating Vietnam’s construction standard TCXDVN 371 : 2006 “acceptance inspection of constructional quality of building works”

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *