Tải Decision No. 31/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the regulation on publicization of administrative procedures for, and attitude and behaviors of cadres and civil servants engaged in, the grant of construction permits, construction practice certificates, and contraction permits to foreign contractors carrying out construction activities in Vietnam – Word, PDF [Download]

Decision No. 31/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the regulation on publicization of administrative procedures for, and attitude and behaviors of cadres and civil servants engaged in, the grant of construction permits, construction practice certificates, and contraction permits to foreign contractors carrying out construction activities in Vietnam

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 31/2006/QD-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 31/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Decision No. 31/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the regulation on publicization of administrative procedures for, and attitude and behaviors of cadres and civil servants engaged in, the grant of construction permits, construction practice certificates, and contraction permits to foreign contractors carrying out construction activities in Vietnam

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *