Tải Decision No. 295/QD-BXD dated March 22, 2011, on the promulgation of the 2010 episode on investment capital ration of work construction – Word, PDF [Download]

Decision No. 295/QD-BXD dated March 22, 2011, on the promulgation of the 2010 episode on investment capital ration of work construction

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 295/QD-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/03/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 295/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Decision No. 295/QD-BXD dated March 22, 2011, on the promulgation of the 2010 episode on investment capital ration of work construction

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *