Tải Decision No. 29/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the Regulation on publicization of administrative procedures for, and attitude and behaviors of cadres and civil servants engaged in, the grant of dwelling house ownership certificates and construction work ownership certificates – Word, PDF [Download]

Decision No. 29/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the Regulation on publicization of administrative procedures for, and attitude and behaviors of cadres and civil servants engaged in, the grant of dwelling house ownership certificates and construction work ownership certificates

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 29/2006/QD-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 29/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Decision No. 29/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the Regulation on publicization of administrative procedures for, and attitude and behaviors of cadres and civil servants engaged in, the grant of dwelling house ownership certificates and construction work ownership certificates

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *