Tải Decision No. 24/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the Regulation on management and use of Official Development Assistance (ODA) sources of the Construction Ministry – Word, PDF [Download]

Decision No. 24/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the Regulation on management and use of Official Development Assistance (ODA) sources of the Construction Ministry

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 24/2006/QD-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 21/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 24/2006/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Decision No. 24/2006/QD-BXD of the Ministry of Construction, promulgating the Regulation on management and use of Official Development Assistance (ODA) sources of the Construction Ministry

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *