Tải Decision No. 12/2008/QD-BXD of September 26, 2008, promulgating the regulation on management and use of official development assistance (oda) of the Ministry of Construction. – Word, PDF [Download]

Decision No. 12/2008/QD-BXD of September 26, 2008, promulgating the regulation on management and use of official development assistance (oda) of the Ministry of Construction.

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 12/2008/QD-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 26/09/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 12/2008/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Decision No. 12/2008/QD-BXD of September 26, 2008, promulgating the regulation on management and use of official development assistance (oda) of the Ministry of Construction.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *