Tải Công văn số 4745/BGTVT-QLXD về số lượng, chiều dài dự kiến cọc BTCT 40x40cm của mố, trụ các cầu Suối Cai (Km5+142,08); Cầu Kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng (Km10+943,398) và Cầu Kênh Đông (Km46+571,5)- Dự án đường Hồ Chí Minh đọan Chơn Thành – Đức Hòa do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn số 4745/BGTVT-QLXD về số lượng, chiều dài dự kiến cọc BTCT 40x40cm của mố, trụ các cầu Suối Cai (Km5+142,08); Cầu Kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng (Km10+943,398) và Cầu Kênh Đông (Km46+571,5)- Dự án đường Hồ Chí Minh đọan Chơn Thành – Đức Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4745/BGTVT-QLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4745/BGTVT-QLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn số 4745/BGTVT-QLXD về số lượng, chiều dài dự kiến cọc BTCT 40x40cm của mố, trụ các cầu Suối Cai (Km5+142,08); Cầu Kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng (Km10+943,398) và Cầu Kênh Đông (Km46+571,5)- Dự án đường Hồ Chí Minh đọan Chơn Thành – Đức Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *