Tải Công văn 994/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn áp dụng Thông tư số 02/2004/TT-BXD về tính bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 994/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn áp dụng Thông tư số 02/2004/TT-BXD về tính bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 994/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 994/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 994/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn áp dụng Thông tư số 02/2004/TT-BXD về tính bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 994/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn áp dụng Thông tư số
02/2004/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 07
tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng
công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5039/CIPM-QLXD
ngày 27/10/2014 của Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng
giao thông Cửu Long – Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư
số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính bổ sung chi phí
xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng
đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy
định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định tại 1.2 mục 1 Thông tư
số 02/2004/TT-BXD, việc bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng
đột biến được áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình, gói thầu được
ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu
(theo hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc trọn gói) hoặc tự thực hiện dự án, đang
thi công hoặc sẽ thi công, có khối lượng thực tế được thi công vào thời điểm
giá thép tăng đột biến. Như vậy, nếu các công trình, hạng mục công trình, gói
thầu Tổng công ty đầu tư phát triển và quản
lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long nêu tại văn bản số 5039/CIPM-QLXD thuộc đối
tượng điều chỉnh của Thông tư số 02/2004/TT-BXD , được thi công từ năm 2004 kéo
dài sang các năm 2005 và 2006, thì được bù giá theo quy định của Thông tư số
02/2004/TT-BXD khi giá thép xây dựng biến động.

Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ
tầng giao thông Cửu Long căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *