Tải Công văn 987/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 987/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 987/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 05/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 987/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 987/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 987/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình
xây dựng

Hà Nội, ngày 05
tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/XLNT ngày
21/3/2015 của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang đề nghị hướng dẫn thời hạn bảo
hành công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thời hạn bảo hành theo hợp đồng xây
dựng thực hiện theo quy định của hợp đồng phù hợp với các quy định của nhà nước
có liên quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29
Nghị định số 209/204/NĐ-CP ngày 16/12/2004, khoản 2 Điều 45
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng, bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành
thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải đảm bảo thời hạn bảo
hành tối thiểu đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I là 24 tháng kể từ ngày
chủ đầu tư ký biên bản bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử
dụng.

Theo nội dung văn bản số 07/XLNT ngày 21/3/2015, thời
hạn bảo hành đối với hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, trang trí cầu Hùng
Vương theo thỏa thuận của hợp đồng là 24 tháng, thời hạn này phù hợp với quy định
các quy định của pháp luật ở trên. Thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm ký
biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, trang
trí cầu Hùng Vương. Riêng các bóng đèn chiếu sáng, thời hạn bảo hành cần căn cứ
thêm thời hạn hoạt động do nhà sản xuất cung cấp, tiêu chuẩn TCVN 8250:2009 như
đã thỏa thuận trong hợp đồng để xác định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty
TNHH Xây lắp điện Nha Trang thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *