Tải Công văn 971/BXD-KTXD năm 2017 về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 971/BXD-KTXD năm 2017 về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 971/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 971/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 971/BXD-KTXD năm 2017 về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 971/BXD-KTXD
V/v mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt
động xây dựng.

Hà Nội, ngày
03 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng – tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 369/SXD-VP ngày
31/3/2017 của Sở Xây dựng – tỉnh Gia Lai về mức thu, sử dụng phí và lệ phí
trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thu phí, lệ phí thực hiện theo Luật phí,
lệ phí số 97/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn, thuộc chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn của Bộ Tài Chính. Vì vây, đối với mức thu, sử dụng phí và lệ phí, đề
nghị Sở Xây dựng – tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
Không tạm thu, áp dụng thu phí, lệ phí dưới mọi hình thức.

2. Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017
thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch
xây dựng và quy hoạch đô thị. Theo quy định của các Thông tư trên thì không hướng
dẫn việc thu phí, lệ phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và đồ án quy hoạch
xây dựng.

3. Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ
hành nghề hoạt động xây dựng: hiện nay Bộ Xây dựng đang dự thảo Quyết định về
việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt
động xây dựng, dự thảo Quyết định này đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan
và dự kiến sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất.

4. Kinh phí cấp chứng chỉ môi giới
bất động sản: Khoản 3, Điều 15 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD
ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định “Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ
(hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng
khi nhận chứng chỉ”. Kinh phí này là các khoản chi phí sử dụng phục vụ cho việc
tổ chức, thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản như;
phôi; vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, điện nước, công tác phí…

5. Liên quan đến Thông tư số 209/2016/TT-BTC
ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
và Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm
định dự toán xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng – tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Bộ Tài
chính để được hướng dẫn.

Theo quy định tại Khoản
13, Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng được
thuê và ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để làm cơ sở thực hiện thẩm định.

Cơ quan nào chủ trì thẩm định (ra
văn bản thẩm định) thì thu phí, lệ phí thẩm định. Việc phân chia nguồn thu theo
quy định của pháp luật.

Liên quan đến Khoản
5, Điều 4 Thông tư số 210/2016/TT-BTC, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu thêm
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định
chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế,
dự toán xây dựng công trình.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD, (D05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *