Tải Công văn 931/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 931/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 931/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 931/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 931/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 931/BXD-KTXD
V/v. hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt
ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank.

Hà Nội, ngày
26 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3735/TGĐ-NHCT16
ngày 30/3/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) về hướng dẫn
áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh
toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các
quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố
chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để
ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng
phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên
tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ
áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo
thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Theo hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng công bố kèm theo công văn số
1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc
Công bố định mức dự toán xây dựng
công trình – Phần lắp đặt hệ thống
điện trong công
trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác
nước ngầm thì:

a) Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá
lắp đặt công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu
tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với
những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông,
ván khuôn, cốt thép, … áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình – phần
xây dựng.

– Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng, trong
mỗi chương của tập Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể
đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện
và biện pháp thi công.

– Chiều cao ghi trong Định mức dự toán là chiều
cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở
độ cao > 4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định
trong định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.

– Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ
tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt
và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng
định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập định mức dự toán xây
dựng công trình – phần xây dựng.

b) Theo quy định tại chương
II (Lắp đặt ống và phụ tùng đường ống) đó quy định:

Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong
công trình (trong nhà), thì được áp dụng định mức lắp đặt ống và phụ tùng ống của
hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được xác định
trong định mức được công bố tại mục 2 chương II, ngoài ra định mức nhân công
còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

– Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống
nhựa, ống thép các loại… định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1.

– Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương
pháp mặt bích thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,6.

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được
điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với định mức nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống
cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hoà không khí, bảo ôn…trong
công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật
liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận
thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công bốc xếp và vận chuyển
vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong định mức dự toán xây dựng công trình –
phần xây dựng để tính vào dự toán.

4. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16
Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định
việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng
mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số
04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý
chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn
căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của
công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp
theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập
đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức
đầu tư, dự toán công trình”.

6. Định mức dự toán lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank chỉ áp dụng hệ số cao tầng cho khối lượng công
tác
lắp đặt ống và phụ tùng ống
có chiều cao ≤ 16 m là hợp lý; Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển
khai đề án hoàn thiện lại Hệ thống định mức dự toán cho phù hợp với tiến bộ
khoa học và kỹ thuật xây dựng, công nghệ thi công và đòi hỏi thực tiễn của thị
trường xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ là cơ sở để khắc phục những bất cập
tương tự như trường hợp này.

7. Về nội dung công tác lắp đặt lắp đặt ống và
phụ tùng ống cho dự án Vietinbank:

Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục
4, mục 5, và mục 6 nêu trên; căn cứ biện pháp thi công tại công trình, quy
trình công nghệ thi công; chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức việc điều chỉnh định mức
, cho phù hợp với chiều cao thực tế của công trình (68 tầng); làm cơ sở thương thảo điều chỉnh hợp đồng làm căn cứ thanh
toán, quyết toán hợp đồng theo quy định về pháp luật đầu tư xây dựng công trình.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam
căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư
xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *