Tải Công văn 92/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 92/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 92/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 14/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 92/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 92/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 92/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định về quản
lý, sử dụng nhà chung cư.

Hà Nội, ngày
14 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân quận Thanh Xuân

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 294/UBND-QLĐT
ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đề nghị
tham vấn nội dung liên quan đến hồ sơ công nhận Ban quản trị nhà chung cư tại địa
chỉ 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố
Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư

Tại điểm b, khoản 2 Điều 16 của
Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD
ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng (gọi chung là Quy chế
02) quy định: “trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường và hội
nghị nhà chung cư thường niên thì thành phần tham dự bao gồm đại diện chủ sở hữu
căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn sở hữu diện
tích trong nhà chung cư), đại diện đơn vị quản lý vận hành (nếu nhà chung cư phải
thuê đơn vị quản lý vận hành) và mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp phường”.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 của Quy chế 02 thì Ban quản trị tòa nhà
chung cư bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội
nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong
nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu
làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban
thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư.

Như vậy, theo nội dung
nêu trong văn bản số 294/UBND-QLĐT ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận
Thanh Xuân thì hiện nay chủ đầu tư là Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội vẫn đang sở
hữu, quản lý một phần diện tích của tòa nhà tại số 262 Nguyễn Huy Tưởng. Do đó,
nếu trong hội nghị nhà chung cư và cơ cấu thành viên Ban quản trị nhà chung cư
tại địa chỉ số 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân
mà không có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư là không phù hợp với quy định của
Quy chế 02.

2. Về tên gọi của Ban
quản trị nhà chung cư

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 23 của Quy chế 02 thì tên gọi của Ban quản
trị của tòa nhà chung cư được đặt theo tên hoặc số tòa nhà và được hội nghị nhà
chung cư thông qua. Do vậy, trường hợp nếu việc đổi tên gọi của Ban quản trị
nhà chung cư tại địa chỉ số 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận
Thanh Xuân mà đáp ứng được 2 quy định nêu trên thì phù hợp với quy định của Quy
chế 02.

Trên đây là ý kiến của
Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 294/UBND-QLĐT của Ủy ban nhân dân quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân nghiên cứu, hướng
dẫn các Ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Sở Xây dựng Hà Nội;
– Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *