Tải Công văn 916/BXD-VLXD năm 2017 hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 916/BXD-VLXD năm 2017 hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 916/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 916/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 916/BXD-VLXD năm 2017 hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 916/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn lưu
thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường
và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 468/SXD-QLHĐXD ngày 23/3/2017
của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro,
xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên
liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ,
thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất và các cơ sở công nghiệp
phát thải khác để sản xuất vật liệu xây dựng. Tro, xỉ, thạch cao đáp ứng các
tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây
dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo
quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Hiện nay có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sau:

STT

Mã số

Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ghi chú

A

Tiêu chuẩn kỹ thuật

1

TCVN 6882:2001

Phụ gia khoáng cho xi măng

Có thể áp dụng cho tro bay và tro đáy

2

TCVN 8825:2011

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Áp dụng cho tro bay, tro đáy

3

TCVN 7570: 2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa

Có thể áp dụng cho tro đáy

4

TCVN 10302:2014

Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi
măng

Áp dụng cho tro bay

5

TCVN 8262:2009

Tro bay phương pháp phân tích hóa học

Áp dụng cho tro bay

6

TCVN 9807:2013

Thạch cao dùng để sản xuất xi măng

Áp dụng cho thạch cao tự nhiên và nhân tạo

7

TCVN 8256:2009

Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật

Áp dụng cho tấm thạch cao

8

TCVN 8257:2009

Tấm thạch cao – Phương pháp thử

Áp dụng cho tấm thạch cao

9

TCVN 4315:2007

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

Áp dụng cho xỉ lò cao

B

Quy chuẩn kỹ thuật

1

QCVN 16:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu
xây dựng

 

Tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đáp ứng
được các tiêu chuẩn, quy chuẩn như trên thì được phép sử dụng làm vật liệu xây
dựng như chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Hà Tĩnh và
các đơn vị phát thải, các đơn vị sử dụng tro, xỉ, thạch cao trên địa bàn thực
hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như
trên;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Lưu:
VT,VLXD.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *