Tải Công văn 914/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn cấp giấy phép nhà thầu trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 914/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn cấp giấy phép nhà thầu trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 914/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 24/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 914/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 914/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn cấp giấy phép nhà thầu trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 914/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn cấp giấy phép nhà thầu trong
hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày
24 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Công ty PEC Ltd

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số CCS/sei/cs/17001
ngày 15/3/2017 của Công ty PEC Ltd (gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn giấy
phép nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng hướng dẫn
như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ theo nội dung Hợp đồng số
007/2017/NSRP.MAIN-PEC ký ngày 20/1/2017 giữa Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
và Công ty PEC Ltd về việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường nhật và các quy định
tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 1 Thông
tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy
phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại
Việt Nam để xác định về nội dung công việc của mình có bắt buộc thực hiện cấp
giấy phép hoạt động xây dựng hay không. Trường hợp Công ty chỉ thực hiện công
tác bảo dưỡng thiết bị (không phải thiết bị công trình) tại xưởng bảo dưỡng thì
không thuộc đối tượng phải thực hiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Công ty PEC Ltd nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
Lưu: VP, VT (PMT – 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Lê Quang Hùng

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *